Info Emptiness Gallery


title

My work is inspired by the 'Heart Sutra'.
This sutra is the best known and most popular text of all Buddhist literature.

The central theme in the Heart Sutra is:
"Form is Emptiness, Emptiness is Form".

Our perception comes about through constant awareness of differences. With this we create our personal forms and non-forms, or our personal experience.

In my images I seek the tension between this meaning and meaninglessness.

Further reduction of an image gives chaos or non-form. More information about an image gives too much meaning so that the non-form is no longer perceived.

Mijn werk is geïnspireerd door de ‘Heart Sutra’.
Deze sutra is de bekendste en meest populaire tekst van alle boeddhistische literatuur.

Het centrale thema in de Heart Sutra is:
‘Form is Emptiness, Emptiness is Form’.

Onze waarneming komt tot stand door een voortdurend bewust worden van verschillen. Hiermee creëren wij onze persoonlijke vormen en niet-vormen, oftewel onze persoonlijke belevingswereld.

In mijn beelden zoek ik de spanning tussen deze betekenis en betekenisloosheid.

Verdere reductie van een beeld geeft chaos of niet-vorm. Meer informatie over een beeld geeft teveel betekenis waardoor de niet-vorm niet meer waargenomen wordt.


Martin Broeze